top of page
Banner Parade Mundial.jpg

𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦 𝐨𝐩 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥!

Terugblikken op: Het ontstaan van Parade Mundial

Parade Mundial wordt in 2023 voor de tiende keer georganiseerd, de jubileumeditie, voor de tweede keer onder de nieuwe naam. Parade Mundial komt voort uit Carnaval Mundial. Het idee voor de organisatie van het festival is ontstaan doordat in het seizoen 2002/2003 Carnavalsvereniging de Sajelaire 50 jaar bestond. Deze carnavalsvereniging werd in november 1952 opgericht. Omdat 50 geen carnavalesk getal is werd besloten om na het seizoen een zomerfestijn te organiseren. Geen gewone zomercarnaval, maar Elsloo en omgeving laten zien hoe in de hele wereld (carnavals) feesten gevierd worden.

 

Zonder andere mensen tekort te doen was de grote animator van het eerste uur wijlen Johan Gelissen. Carnaval Mundial werd zijn ‘kindje’. Met al zijn elan zette hij de schouders er onder. Samen met andere bestuursleden en (Raad van 11)-leden werd het concept uitgewerkt. Johan zocht steeds de zomerkoningin, de hofdames en de deelnemende artiesten uit. Een kleurrijke parade vol met muziek, dans en spel en diverse plaza’s waar feest wordt gevierd vormden de basis. Diverse werkcomités werden gevormd. Veel vrijwilligers van diverse verenigingen leverden steeds hun bijdrage aan het spektakel. Ook wijlen Piet Ronden speelde een meer dan belangrijke rol. Hij verzorgde o.a. de PR, de externe contacten en de sponsorbijdragen.

 

Sinds 2005 wordt de organisatie van Carnaval Mundial uitgevoerd door een gelijknamige stichting. Sinds het eerste jaar 2003 en de daarop volgende jaren 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 en 2019 was het festival succesvol. Steeds lukte het weer om een groots en kleurrijk festijn vorm te geven, waaraan dans- en muziekgroepen uit diverse werelddelen

(maar ook uit de eigen regio) deelnamen. Waar bij de eerste editie nog zo’n 7000 bezoekers waren liep dat al snel uit naar 15000 op het absolute hoogtepunt. Behalve uit Elsloo en de gemeente Stein kwamen mensen uit heel Zuid-Limburg naar het Maasdorp om een keer in de twee jaar te genieten van een prachtig festival.

 

Om het festival ook voor de toekomst relevant te houden is het noodzakelijk om een andere

weg in te slaan. De vraag van mensen verandert. Beleving en ervaring gaan steeds meer een rol spelen bij de keuze om een evenement te bezoeken. Daarnaast is het een feit dat ondanks de reden van het ontstaan van het festival het weinig tot niets met carnaval te maken heeft. Sinds februari 2018 is de naam van de stichting dan ook veranderd naar Stichting Cultureel Festival Mundial. De organisatie heeft het evenement naar een hoger niveau getild. Door middel van meer verbinding te zoeken tussen het festival en de samenleving in de regio, te investeren in het programma plus de artiesten en groepen die optredens verzorgen en meer aandacht te besteden aan de aankleding van zowel de plaza’s als het parcours.

 

De naamsverandering naar Parade Mundial, Wereldfeest aan de Maas is een nieuwe start op basis van een succesvol concept. Samen gaan we voor een kwalitatief goed festival dat nog jarenlang hoog op de agenda zal staan van bezoekers en artiesten en een blijvende bijdrage zal leveren aan de samenleving in de regio.

Kleurrijke Drummers

Foto Gallerij

bottom of page